Algemene verkoopsvoorwaarden :

  1. Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto, contant zonder korting, behoudens anderluidende overeenkomst bij de bestelling. Onze wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, nog afwijking mee aan deze clausle.
  2. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder erniste redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoofd met 15% met een minimum van 125 euro en maximum van 2000 euro, zelfs bij toekenning van termijn van respijt.
  3. Tot aan volledig voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van de verkoper en  kunnen deze in geval van niet-tijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd.
  4. Voor alle betwistingen zijn alleen bevoegd de rechtbanken van het district van de verkoper.
  5. De goederen zelfs franco verzonden, reizen op risico van de geadresseerde. Om geldig te zijn dient elke klacht schriftelijk gedaan binnen de acht dagen van de levering:
  6. "Verwijlinstresten gelijk aan de rentvoet van de Belgische Nationale Bank van België vermeederd met 2% per jaar, zullen gerekend worden vanaf 30 dagen na factuurdatum, zonder ingebrekestelling met ingang per datum van facturatie".
© 2015 - 2024 Online-onraet | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel